Sida 1

1. Mottagare

Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress.

 

2. Dina kunduppgifter

Här ser du även ditt anläggningsID, ditt områdesID samt din anläggningsadress.

Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

 

3. Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

Belopp att betala visar fakturans totala kostnad du ska betala och fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).

Vårt bankgironummer som du betalar till. 

Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

 

4. Momsruta

Fakturans totala momspliktiga belopp för fakturering och självfakturering, samt moms om 25 %. Summa momspliktigt är beloppen din moms är uträknat på.