Teckna elavtal

När du ska teckna avtal

För att elen ska fungera för ditt företag behöver du två avtal.

Elnätsavtal
Avtalet tecknar du med det elnätsbolag som äger elledningarna där företaget verkar. Det är elnätsbolaget som levererar elen till din lokal.

Ta reda på vem som äger elnät

Elavtal
Ett elavtal behöver du för att kunna börja använda el. Det gäller den el du faktiskt förbrukar.
Oavsett ditt företags storlek eller förbrukning så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar ditt företags behov. Vi erbjuder personlig rådgivning, värdefulla analysverktyg och miljödeklarerad el.

Teckna elavtal


Elens ursprung

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. Vår vind-, vatten- och kärnkraft och vår energimix är producerad i Vattenfalls egna kraftverk.

År 2015 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige.

Mer om miljöpåverkan

Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice