Ändra befintligt elavtal

Så enkelt byter du elavtal

Har din verksamhet ett elavtal med rörligt elpris eller timpris kan du enkelt ändra ditt elavtal på Mina sidor. Logga in med kundnummer och lösenord. Har du rörligt elpris och vill testa timpris eller byta från timpris till rörligt elpris startar det nya elavtalet nästa dag. Vill du få koll på verksamhetens elkostnader och byta till ett elavtal med fast pris startar det nästa månadsskifte.

Logga in och ändra elavtal