Byggvärme – Kostnadseffektiv värme till byggarbetsplatsen

Med Byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Du har inga fasta driftskostnader utan man betalar endast för den energi som förbrukas.

Person som svetsar

Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som uppvärmning av byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart kan byggvärmen omvandlas till permanent fjärrvärme och anpassas för olika behov och förutsättningar.

Fördelar med byggvärme

  • Lägre kostnader än för andra tillfälliga energikällor, som till exempel eldrivna fläktar eller gasolaggregat.
  • Leveranssäkert. Mängden begränsas enbart av fjärrvärmenätets kapacitet samt överenskommet effektbehov.
  • Ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med byggvärme kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.

Beroende på förekomst och användning av befintlig fjärrvärmecentral finns två varianter av Byggvärme:

  1. Byggvärme via befintlig fjärrvärmecentral
    Byggvärme tas via befintlig fjärrvärmecentral med samma kapacitet som ordinarie fjärrvärmeanslutning. Existerande servisledning samt mätutrustning används. Inga extra avgifter tillkommer.
  2. Byggvärme oberoende av befintlig fjärrvärmecentral
    En separat fjärrvärmeledning med egen mätare installeras och används tillsammans med särskild byggvärmecentral på önskad plats, oberoende av permanent fjärrvärmeanslutning. Kostnader tillkommer för temporär servisledning, mätutrustning, slutkontroll etc.

Vid intresse av tjänsten kontakta ansvarig säljare på Vattenfall Värme eller Vattenfalls kundservice som kan hjälpa dig vidare.

Vill du hellre ha denna information i pdf-format?

Produktblad för byggvärme (öppnas i nytt fönster)

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.