Med ett serviceavtal får du enkelt koll på i vilket skick din fjärrkylacentral är. Minst en gång om året kommer en tekniker och går igenom den och lämnar ett serviceprotokoll som beskriver eventuella underhållsåtgärder som behöver göras.

Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrkylacentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett serviceavtal minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer – tryggt och enkelt.

Med serviceavtal får du

 • Regelbunden tillsyn.
 • Minskad risk för oförutsedda störningar i fjärrkylacentralen.
 • Möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader.
 • Effektivt nyttjande av kylaleveransen.

I serviceavtalet ingår

 • Minst ett besök per år, oftast mellan april och september, där våra tekniker går igenom och servar fjärrkylacentralen. Besöken kan utökas till två gånger per år.
 • Ett skriftligt serviceprotokoll med centralens skick och förslag på eventuella förbättringsåtgärder.
 • Rådgivning utifrån påpekade brister så att du kan planera eventuella kommande underhåll.
 • Svar på plats vid eventuella frågor.

Vid varje besök kontrollerar vi

 • Fjärrkylacentralen gällande läckage och korrosion.
 • Temperaturnivåerna och rapporterar om onormala värden detekteras.
 • Primärsidans filter, samt rengör vid behov.
 • Funktionen av reglercentraler och tillhörande komponenter.
 • Funktionen av styr-, säkerhets- och avstängningsventiler.
 • Cirkulationspumparnas funktion och kondition.
 • Expansionskärlens funktion och kondition.
 • Kylaväxlarnas funktion och kondition.

Pris för serviceavtal

Serviceavtal erbjuds i Uppsala, Storvreta, Knivsta, Nyköping, Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg. Samtliga priser är exklusive moms.

Servicebesök

En servicetekniker går igenom och servar fjärrkylacentralen. Efter varje servicebesök får du ett skriftligt serviceprotokoll.

Serviceavtal med servicebesök en gång per år 2 100 kr/år
Serviceavtal med servicebesök två gånger per år 3 600 kr/år

Engångsbesiktning

Servicebesök vid ett tillfälle, där en servicetekniker går igenom och servar fjärrkylacentralen. Efter besöket får du ett skriftligt serviceprotokoll.

Engångsbesiktning 2 600 kr

Bokning av servicebesök

Servicebesöken genomförs på dagtid och kan bokas genom vår kundservice alternativt av ansvarig säljare på din ort.

Debitering

Kostnaden debiteras månadsvis som ett tillägg till den ordinarie fjärrkylafaktureringen.

Extra arbete

Vid extra arbete utöver det som ingår i avtalet debiteras detta separat enligt gällande prislista (se PDF-filen nedan).

Produktblad och prislista