Serviceavtal för fjärrkyla

Med vårt serviceavtal får du enkelt koll på i vilket skick din fjärrkylacentral är. Minst en gång om året kommer en tekniker och går igenom den och lämnar ett serviceprotokoll som beskriver eventuella underhållsåtgärder som behöver göras.

Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrkylacentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett serviceavtal minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer – tryggt och enkelt.

Med serviceavtal får du

 • Regelbunden tillsyn.
 • Minskad risk för oförutsedda störningar i fjärrkylacentralen.
 • Möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader.
 • Effektivt nyttjande av kylaleveransen.

I serviceavtalet ingår

 • Ett besök per år, oftast mellan april och september, där våra tekniker går igenom och servar fjärrkylacentralen. Besöken kan utökas till två gånger per år.
 • Ett skriftligt serviceprotokoll med centralens skick och förslag på eventuella förbättringsåtgärder.
 • Rådgivning utifrån påpekade brister så att du kan planera kommande underhåll.
 • Svar på plats vid eventuella frågor.

Vid varje besök kontrollerar vi

 • Fjärrkylacentralen gällande läckage och korrosion.
 • Temperaturnivåerna och rapporterar om onormala värden.
 • Om primärsidans filter behöver rengöras, samt rengör vid behov.
 • Funktionen av reglercentraler och tillhörande komponenter.
 • Funktionen av styr-, säkerhets- och avstängningsventiler.
 • Cirkulationspumparnas funktion och kondition.
 • Expansionskärlens funktion och kondition.
 • Kylaväxlarnas funktion och kondition.

Pris för serviceavtal

Serviceavtal erbjuds i Uppsala, Storvreta, Knivsta, Nyköping, Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg. Samtliga priser är exklusive moms.

Servicebesök

En servicetekniker går igenom och servar fjärrkylacentralen. Efter varje servicebesök får du ett skriftligt serviceprotokoll.

Serviceavtal med servicebesök en gång per år 2 100 kr/år
Serviceavtal med servicebesök två gånger per år 3 600 kr/år

Engångsbesiktning

Servicebesök vid ett tillfälle, där en servicetekniker går igenom och servar fjärrkylacentralen. Efter besöket får du ett skriftligt serviceprotokoll.

Engångsbesiktning 2 600 kr

Boka av servicebesök

Servicebesöken genomförs på dagtid och bokas av Vattenfall.

Debitering

Kostnaden debiteras månadsvis som ett tillägg till den ordinarie fjärrkylafaktureringen.

Extra arbete

Vid extra arbete utöver det som ingår i avtalet debiteras detta separat enligt gällande prislista.

Produktblad och prislista i PDF-format

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.