Kontroll över energiförbrukningen

Med en mätsignalutgång får du enkelt kontroll på din energiförbrukning och ditt flöde, allt i realtid. Med hjälp av realtidsmätning och eventuell styrning ökar möjligheterna att identifiera vad som drar större mängder energi, och därmed öka möjligheterna att spara energi.

Att följa upp din förbrukning i realtid ger dig viktig information om värmeförbrukningen och din anläggning. Med en mätsignalutgång kan du förutom energi och flöde även mäta ingående och utgående temperatur, vilket visar hur effektiv anläggningen är. Informationen kan användas för att minska energiförbrukningen och för minska eller undvika effekttoppar.

Utgången kan leverera följande värden:

  • Mätarställning: Energi (MWh) och Flöde (m3)
  • Momentanvärden: Effekt (kW) och flöde (m3/h)
  • Tilloppstemperatur (°C)
  • Returtemperatur (°C)

Vi erbjuder olika typer av mätsignalutgångar för fjärravläsning av din energimätare – M-bus, LON och Modbus. För att kunna använda mätsignalerna måste fastighetens styr- och reglerutrustning kunna hantera effekt och flödesuppgifter. Är du osäker på vilket system fastigheten har kan du kontakta din styr- och reglerleverantör.

5 års garanti och service

Mätarutgången har 5 års funktionsgaranti. I erbjudandet ingår utgången samt att Vattenfall ansvarar för installation, service och hjälp med felsökning vid problem (under garantitiden). Leveranstid för installationen är upp till sex veckor efter genomförd beställning. Om du behöver ett nytt kort vid mätarbyte ordnar vi det kostnadsfritt, så länge ett fungerande kort finns installerat.

Pris för M-bus och LON

Prislista för mätsignalutgångarna M-bus och LON. Samtliga priser är exklusive moms. Mätarutgången debiteras som en engångskostnad.

M-bus: 4 500 kronor

LON: 6 500 kronor

Produktblad och prislista för mätsignalutgång

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare på respektive ort hittar du genom att klicka på din ort.

Till våra orter