Kontroll över energiförbrukningen

Med en mätsignalutgång får du enkelt kontroll på energiförbrukning och flöde i realtid. Med hjälp av realtidsmätning och eventuell styrning ökar möjligheterna att identifiera vad det är som drar mycket energi, och därmed öka möjligheterna att spara energi.

Med realtidsmätning får du kontroll på energiförbrukningen

Att följa upp din förbrukning i realtid ger dig viktig information om värmeförbrukningen och din anläggning. Med en mätsignalutgång kan du förutom energi och flöde även mäta ingående och utgående temperatur, vilket visar hur effektiv anläggningen är. Informationen kan användas för att minska energiförbrukningen och undvika eller minska effekttoppar.

Från utgången kan följande värden levereras:

  • Mätarställning: Energi (MWh) och Flöde (m3)
  • Momentanvärden: Effekt (kW) och flöde (m3/h)
  • Tilloppstemperatur (°C)
  • Returtemperatur (°C)

Vi erbjuder olika typer av mätsignalutgångar för fjärravläsning av din energimätare – M-bus, LON och Modbus. För att kunna använda mätsignalerna måste fastighetens styr- och reglerutrustning kunna hantera effekt och flödesuppgifter. Är du osäker på vilket system fastigheten har kan du kontakta din styr- och reglerleverantör.

5 års garanti och service

Mätarutgången har 5 års funktionsgaranti. I erbjudandet ingår utgången samt att Vattenfall ansvarar för installation, service och hjälp med felsökning vid problem (under garantitiden). Leveranstid för installationen är upp till sex veckor efter genomförd beställning. Om du behöver ett nytt kort vid mätarbyte ordnar vi det kostnadsfritt, så länge ett fungerande kort finns installerat.

Pris för M-bus och LON

Prislista för mätsignalutgångarna M-bus och LON. Samtliga priser är exklusive moms. Mätarutgången debiteras som en engångskostnad.

M-bus: 4 500 kronor

LON: 6 500 kronor

Prislista i PDF-format

Vill du ha informationen om mätsignalutgång i pdf-format istället?

Produktblad för mätsignalutgång (öppnas i nytt fönster).

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.