Koldioxidneutral värme och kyla i Uppsala

Fjärrvärme och fjärrkyla är bra val ur miljösynpunkt. Nu kan du teckna avtal om Koldioxidneutral Värme och Koldioxidneutral Kyla vilket gör valet ännu bättre. För varje MWh Koldioxidneutral Värme du köper reduceras koldioxidutsläppen med cirka 160 kg.

Värmekraftverk i Uppsala

Så här fungerar det

En stor del av bränslet i vårt värmeverk i Uppsala är avfall – ett resurseffektivt bränsle som till 60 procent energimässigt sett är förnybart. Resterande 40 procent av energin i avfallet kommer från olika typer av plaster, producerade av oljor som inte är förnybara. För att producera Koldioxidneutral Värme och Kyla kompenserar vi för den delen av avfallet som inte är förnybart. Det gör vi genom att öka mängden biobränsle i vår totala bränslemix. Kompensationen är avgränsad till de direkta koldioxidutsläppen i vår fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion.

Årlig kontroll garanterar

En gång per år granskar en oberoende part försäljningen av Koldioxidneutral Värme och Kyla. Då kontrolleras att mängden koldioxid vi har reducerat stämmer överens med hur mycket Koldioxidneutral Värme och Kyla vi har sålt. Minskningen av koldioxidutsläppen visas i vår årliga miljöredovisning. Du som köper Koldioxidneutral Värme eller Kyla informeras också om hur stor minskning av koldioxidutsläpp din konsumtion ger. Det gör det enkelt att visa miljöfördelarna i din verksamhet.

Ditt val gör skillnad

Vårt mål är att all fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion i Uppsala ska vara klimatneutral. För att lyckas med det ökar vi mängden biobränsle i produktionen varje år. Utöver denna ökning tillkommer även den mängd biobränsle som försäljningen av Koldioxidneutral Värme och Kyla leder till. Väljer du Koldioxidneutral Värme eller Kyla gör du en aktiv insats för miljön och minskad klimatpåverkan. Ett val som även dina kunder kan uppskatta.

Pris

Fakturering görs månadsvis. Samtliga priser är exklusive moms.

Koldioxidneutral värme: 20 kr/MWh

Koldioxidneutral kyla: 25 kr/MWh

Prislista i PDF-format

 

Vill du ha den här informationen som pdf istället?

Produktblad för koldioxidneutral värme och kyla (öppnas i nytt fönster) 

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.