Koldioxidneutral värme och kyla i Uppsala

Fjärrvärme och fjärrkyla är bra val ur miljösynpunkt. Nu kan du teckna avtal om koldioxidneutral värme och kyla vilket gör valet ännu bättre. För varje MWh koldioxidneutral värme du köper reduceras koldioxidutsläppen med cirka 160 kg.

Så fungerar det

En stor del av bränslet i vårt värmeverk i Uppsala är avfall – ett resurseffektivt bränsle som till 60 procent energimässigt sett är förnybart. Resterande 40 procent av energin i avfallet kommer från olika typer av plaster, producerade av oljor som inte är förnybara. För att producera koldioxidneutral värme och kyla kompenserar vi för den delen av avfallet som inte är förnybart. Det gör vi genom att öka mängden biobränsle i vår totala bränslemix. Kompensationen är avgränsad till de direkta koldioxidutsläppen i vår fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion.

Årliga kontroller garanterar neutraliteten

En gång per år granskar en oberoende part försäljningen av koldioxidneutral värme och kyla. Då kontrolleras att mängden koldioxid vi har reducerat stämmer överens med hur mycket koldioxidneutral värme och kyla vi har sålt. Minskningen av koldioxidutsläppen visas i vår årliga miljöredovisning. Du som köper koldioxidneutral värme eller kyla informeras då också om hur stor minskning av koldioxidutsläpp din konsumtion ger. Det gör det enkelt att visa miljöfördelarna i din verksamhet.

Ditt val gör skillnad

Vårt mål är att all fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion i Uppsala ska vara klimatneutral. För att lyckas med det ökar vi mängden biobränsle i produktionen varje år. Utöver denna ökning tillkommer även den mängd biobränsle som försäljningen leder till. Väljer du koldioxidneutral värme eller kyla gör du en aktiv insats för miljön och minskad klimatpåverkan. Ett val som även dina kunder kommer att uppskatta.

Pris

Fakturering görs månadsvis. Samtliga priser är exklusive moms.

Koldioxidneutral värme: 20 kr/MWh

Koldioxidneutral kyla: 25 kr/MWh

Prislista i PDF-format

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare på respektive ort hittar du genom att klicka på din ort.

Till våra orter