Vi levererar fjärrvärme till kunder, eller till kunders hyresgäster som använder värmen i sin tillverkningsprocess. Vattenfalls industrikunder har rätt till reduktion av värmepriset med 150kr per MWh värme på lika stor andel som används i tillverkningsprocessen.

  • Exempel: Om du som kund använder 80% av värmen i din tillverkningsprocess så får du en prisreduktion (Industrivärme) på 80% av värmeleveransen.
  • Prisreduktionen är en avtalsbaserad överenskommelse mellan värmeproducenten (Vattenfall) och värmekonsumenten. För att få reduktionen behöver du som kund uppfylla Skatteverkets klassificering som godkänd tillverkningsprocess.
  • För att erhålla prisreduktionen begär Vattenfall in en försäkran där du som kund intygar att verksamheten som bedrivs klassas som tillverkningsprocess samt uppger andelen värme som åtgår i processen under ett kalenderår.


Är du intresserad?
Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare på respektive ort hittar ni genom att klicka på din ort på våra orter.

Till Våra orter