Med ett serviceavtal får du enkelt koll på i vilket skick din central är. Minst en gång om året kommer en tekniker och går igenom den och lämnar ett serviceprotokoll som beskriver eventuella underhållsåtgärder som behöver göras.

Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrvärme-/fjärrkylacentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett serviceavtal minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer — tryggt och enkelt.

Med serviceavtal får du

 • Regelbunden tillsyn.
 • Minskad risk för oförutsedda störningar i fjärrvärmecentralen.
 • Möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader.
 • Effektivt nyttjande av värmeleveransen.

I serviceavtalet ingår

 • Minst ett besök per år, oftast mellan oktober och mars, där våra tekniker går igenom och servar centralen. Besöken kan utökas till två gånger per år.
 • Ett skriftligt serviceprotokoll med centralens skick och förslag på eventuella förbättringsåtgärder.
 • Rådgivning utifrån påpekade brister så att du kan planera eventuella kommande underhåll.
 • Svar på plats vid eventuella frågor.

Vid varje besök kontrollerar vi

 • Centralen gällande läckage och korrosion.
 • Temperaturnivåerna och rapporterar om onormala värden detekteras.
 • Primärsidans filter, samt rengör vid behov.
 • Funktionen av reglercentraler och tillhörande komponenter.
 • Funktionen av styr-, säkerhets- och avstängningsventiler.
 • Cirkulationspumparnas funktion och kondition.
 • Expansionskärlens funktion och kondition.
 • Värmeväxlarnas funktion och kondition.

Priser och bokning

Servicebesök

En servicetekniker går igenom och servar centralen. Efter varje servicebesök får du ett skriftligt serviceprotokoll.

 • Serviceavtal med servicebesök en gång per år 2 100 kr/år
 • Serviceavtal med servicebesök två gånger per år 3 600 kr/år

Beställ serviceavtal med ett besök per år

Beställ serviceavtal med två besök per år

Engångsbesiktning

Servicebesök vid ett tillfälle, där en servicetekniker går igenom och servar fjärrvärmecentralen. Efter besöket får du ett skriftligt serviceprotokoll.

Engångsbesiktning 2 600 kr

Debitering

Kostnaden debiteras månadsvis som ett tillägg till den ordinarie fjärrvärmefaktureringen.

Produktblad

Fjärrvärme - Produktblad och prislista för serviceavtal

Fjärrkyla - Produktblad och prislista för serviceavtal

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare på respektive ort hittar du genom att klicka på din ort.

Till våra orter