Avtalsvillkor och fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. För att förenkla för köpare och säljare har Svensk fjärrvärme och de stora kundorganisationerna arbetat fram avtalsvillkor. 

FJÄRRVÄRMELAGEN

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen SFS 2008:263

Nya allmänna avtalsvillkor

Från och med 1 mars gäller nya avtalsvillkor. Efter förändringar på regelområdet har nya allmänna avtalsvillkor arbetat fram enligt överenskommelse mellan Svensk fjärrvärme och de stora kundorganisationerna.

För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats. För det andra har Energimarknadsinspektionen, till följd av förändringarna i Fjärrvärmelagen, utfärdat föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Därutöver har det också funnits ett mindre behov av att förtydliga villkoren på några punkter för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Läs de nya allmänna avtalsvillkoren som trädde i kraft 1 mars 2016
Läs mer om bakgrunden och skillnaden mellan de nya och befintliga villkoren
Läs redogörelsen för alla revideringarna 

Prisvillkor fjärrvärme för företag

Prisvillkoren gäller från och med 2016-01-01 och tills vidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Vattenfall AB Värme.

Prisvillkor (PDF)

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.