Fjärrkontrollen

Hur står sig er fjärrvärmekostnad i konkurrens med andra tillgängliga uppvärmningsformer? Med hjälp av nya beräkningsverktyget Fjärrkontrollen kan ni få en objektiv och transparent bild av kostnadsläget.

 

Fjärrkontrollen är framtagen av konsultföretaget Profu, och tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en så rättvis jämförelse som möjligt. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är specifika för er fastighet, exempelvis energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i beräkningen är baserade på nuvarande fjärrvärmeprismodell i respektive ort.