Avtalsvillkor och fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. För att förenkla för köpare och säljare har Svensk fjärrvärme och de stora kundorganisationerna arbetat fram avtalsvillkor. 

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen SFS 2008:263

Allmänna avtalsvillkor

Villkoren är allmänna och gäller för fjärrvärmeleverans till näringsidkare i Sverige. Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Prisvillkor fjärrvärme för företag

Prisvillkoren gäller från och med 2016-01-01 och tills vidare för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) från Vattenfall AB Värme.

Prisvillkor

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.