Om ditt Q/W-värde är för högt

Har du fått en flödesavgift på din faktura? Det är för att din anläggning har ett för högt Q/W-värde, vilket betyder att den inte tar tillräckligt till vara på värmen i vattnet.

Har en anläggning ett högre Q/W-värdet än genomsnittet på orten innebär det troligtvis att värmeväxlaren inte fungerar som den ska. Fjärrvärmecentralen tar inte till vara på värmen i vattnet och skickar tillbaka för varmt vatten i returledningarna, vilket innebär slöseri med energi. 

En annan anledning kan även vara att husets uppvärmningsystem inte fungerar som det ska. Till exempel kan det vara fel med värme-, ventilations- och varmvattensystemen. 

Vattenfall ansvarar bara för ledningarna fram till fastighetsgränsen, efter det är det fastighetsägaren som har ansvar för rör, lednignar och undercentral. Vi kan därmemot hjälpa er att konvertera era flödeskostnader till en flödespremie tack vare någon av våra plustjänster.

Plustjänster

Energirådgivning

Genom att se över och effektivisera ditt företags energiförbrukning kan du minska dina kostnader med upp till 20 procent per år. Boka rådgivning med en av våra energiexperter för en djupanalys och skräddarsydd åtgärdsplan.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal får du enkelt koll på hur din värme- eller kylacentral mår. Minst en gång om året går en tekniker igenom din central och lämnar ett serviceprotokoll med eventuella underhållsåtgärder.

Besiktningsbesök

Med ett besiktningsbesök kan du känna dig trygg då en erfaren tekniker ser över din central och informerar dig om eventuella åtgärder som bör vidtas.