Vi värmer Storvreta

I Storvreta finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Storvreta


Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Josefin Mård
Telefon: 018-26 92 11

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Kajsa Löthman
Mobil: 0725 14 05 78 

Miljöfakta

Fjärrvärmen i Storvreta kommer från restprodukter från träpellets. Det är ett biobränsle med nästan inga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

I Storvreta har vi två pannor som eldas med biobränsle samt en oljepanna i Ärentunaskolan för reserv-och spetslast. Bränslet som används är till mer än 90 procent träpellets. Ett stort vattenfyllt bergrum används som värmelager.

Storvreta

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2014 2015 2016 2017 2018
CO2 enligt ETS 0,00 0,04 0,13 0,26 4,00
CO2 enligt VMK 9,00 9,00 9,00 6,00 11,00
NOx 0,70 0,36 0,38 0,38 0,46
SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. Den senare redovisningen presenteras mer utförligt på Svensk Fjärrvärmes hemsida, www. svenskfjarrvarme.se.

Storvreta ingår i Uppsala fjärrvärmeområde och Storvreta är därför med i Uppsalas miljöredovisning.

Miljöredovisning Uppsala, 2017

Environmental Report Uppsala