Vi värmer Lilla Edet

Vi äger Lilla Edets Fjärrvärme AB tillsammans med Lilla Edets kommun, 50 procent vardera. Förvaltningen sköter vi på uppdrag av bolaget.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Lilla Edet

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Roul Nilsson
Telefon: 070-588 71 99

Nyanslutningar

Peter Sandberg
Telefon: 0727-41 94 84

Miljöfakta i Lilla Edet

I Lilla Edet köper vi värme från SCA som använder biobränsle vid produktionen. Vi levererar miljöriktig fjärrvärme som står sig väl i konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ

Tjänster och service

Du vet väl att du kan få mer än bara fjärrvärme hos oss? För att se om tjänsten går att få på just din ort, kontakta oss.

Automatiserad statistik
Kontinuerlig uppföljning som skickas automatiskt direkt till dina system.

Felavhjälpning värmeväxlare
Vi utför underhållsarbeten, service och reparationer på din värmeväxlare, både tidsbokade servicearbeten och akuta utryckningar. 

Fjärrkyla
Kyl lokalerna eller tillverkningsprocessen med driftsäker fjärrkyla.

Realtidsmätning
Kontroll på energiförbrukningen gör det enklare att spara energi och pengar.

Serviceavtal fjärrvärme
Regelbundna kontroller där en tekniker säkerställer att utrustningen fungerar som den ska och ger förslag på förbättringsåtgärder.