Värmekunden som blev leverantör

Dagab och Vattenfall har tecknat ett avtal om energisamarbete som innebär att överskottsvärmen som produceras i Dagabs lager i Jordbro levereras till Vattenfall och används i fjärrvärmenätet.

Sedan många år har Dagab i Jordbro köpt värme och varit en stor kund till Vattenfall Värme. Men sedan en tid är förutsättningarna förändrade. Dagab är väldigt aktiva i sitt arbete kring energieffektivisering i sitt hållbarhetsarbete.

Överskottsenergin från lagret – som annars skulle gått till spillo - beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 7500 MWh, vilket motsvarar en uppvärmning av 375 normalstora villor.

Överskottsvärme tas tillvara genom SamEnergi
Initialt omfattar avtalet en pilot på Dagabs lager i Jordbro som kan komma att utökas på sikt. Anläggningen ska leverera energi som inte används i verksamheten till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö. Dagabsamarbetet är det första inom ramen för Vattenfall Värmes nya affärsmodell SamEnergi.

Läs hela nyheten här.