Jämför er fjärrvärmekostnad

Nu kan ni ta hjälp av Fjärrkontrollen, ett objektivt beräkningsverktyg för ökad transparens av kostnadsläget. 

Med fjärrkontrollen kan ni jämföra hur fjärrvärmen i er ort står sig kostnadsmässigt i konkurrens med andra uppvärmningsformer. Fjärrkontrollen är framtagen av konsultföretaget Profu, och tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en så rättvis jämförelse som möjligt. 

 

Läs mer och börja jämföra