Frågor och svar om att Sälja din överskottsel

 

Välj ämne:

Allmänt

För att kunna sälja företagets överskottsel till Vattenfall måste ditt företag vara eller bli elhandelskund hos Vattenfall. Vi köpet bara förnybar el. Hos ett nätbolag har ni ett inmatningsabonnemang för en elanläggning som har en huvudsäkring på högst 63 A. Uttag och inmatning av el görs via samma huvudsäkring och elmätare.

För att få teckna ett mikroproduktionsavtal med oss, får mängden inmatad el inte överstiga mängden el företaget köper av oss över ett år. Om ni har en större produktionsanläggning där ni kontinuerligt producerar ett stort överskott, kan vi se över andra möjligheter för ert företag att sälja er överskottsel.

Det spelar ingen roll vilket nätbolag företaget har. Vi kan köpa överskottselen oavsett vilket nätområde företaget tillhör.

Ni betalar ingenting för att registrera er för försäljning av överskottsel om företaget har inmatningsabonnemang med ett nätbolag. Det tillkommer inte heller någon fast årsavgift.

Det räcker med ett enda telefonsamtal om du uppfyller kraven för att få sälja överskottsel från mikroproduktion. Ring vår Kundservice på telefonnummer 020 - 82 10 00 så hjälper vi dig att teckna avtal och hantera allt som krävs för registreringen. Efter samtalet får du sedan bekräftelsebrev och avtalsvillkor per post.

Normalt sett tar det tre veckor från telefonsamtal med Kundservice tills du har ett aktiverat avtal och första möjliga leveransstart för er överskottsel. Det är samma tid som det tar att aktivera vanliga elhandelsavtal.

Du behöver uppge anläggnings-id för den egna produktionsanläggningen. Anläggnings-id står på fakturorna från ditt elnätsbolag.

Vi får inte per automatik ditt momsregistreringsnummer av Skatteverket när du momsregistrerar dig. Du måste alltså meddela oss det för att det ska fungera med in- och utbetalning av moms för den överskottsel som du säljer till oss.

Din mätare registrerar el som går in och ut. På fakturan får du betalt för den inmatade elen. Vi betalar, om inget annat är avtalat, Nord Pools timspot-pris plus 40 öre per kWh för den inmatade överskottselen under det första året. Därefter betalar vi dig Nord Pools timspot-pris. Priserna gäller exklusive moms.

Vi tycker att mikroproduktion är viktigt och vi vill att det ska löna sig ännu mer för den som säljer sin överskottsel till oss.

Om du producerar din egen el från förnybara energikällor, kan du ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. I dagsläget har vi inga möjligheter att köpa dina elcertifikat.
Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida.

Du ska vara registrerad för moms men behöver inte ha F-skattesedel eller ha företag. Om det belopp du säljer el för understiger 30 000 kr behöver du inte betala energiskatt. Om beloppet du säljer för understiger 40 000 kr behöver du vanligen inte heller betala inkomstskatt på intäkten. Du som säljer din överskottsel till oss får moms från oss på samma sätt som ersättningen för el. Momsen redovisar du sedan till Skatteverket.

Skatteverkets information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion