Mikroproduktion - vi köper din överskottsel

Genom att använda egenproducerad el, minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Mikropoduktion med solceller

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 - Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Vattenfall som elnätsbolag för att sälja din el till Vattenfall Försäljning.

Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet hittar du hos Vattenfall Eldistribution.

Steg 2 - Kolla att du uppfyller kraven

Företaget behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa elen

  • Ni är företagskund och har ett inmatningsabonnemang med ett nätbolag.
  • Företaget framställer förnybar el.
  • Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Företaget måste vara fast anslutet till elnätet.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Företaget köper mer el än det säljer utslaget över ett helt år.

Försäljning av el är momspliktig

Att sälja el räknas som ekonomisk verksamhet. Den ersättning du får från oss är därför momspliktig och du måste därför vara momsregistrerad. Det gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå. Förutom moms finns det två andra skatter som kan komma ifråga när du säljer överskottsel: inkomstskatt och energiskatt. Läs mer om skatteregler för mikroproduktion av förnybar el på Skatteverkets hemsida.

Steg 3 - Bli elhandelskund hos Vattenfall

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Vattenfall. Ring kundservice på 020-82 40 09 (vardagar kl 8-16:30). Om du redan är kund ringer du 020-82 10 00 och berättar att du vill sälja din överskottsel.

Steg 4 - Börja sälja din el

Nu är du igång! Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. 

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig med dina frågor om våra solcellspaket.

Telefon: 020-82 40 09
Vardagar kl 8-17

Vanliga frågor och svar