Att vara anläggningsinnehavare för en elanläggning är en omfattande och komplex uppgift. Genom tjänsten Färdig Elanläggning (Power-as-a-Service) tar vi på Vattenfall Elanläggningar över ditt ansvar för en säker och effektiv elanläggning. I vårt upplägg ingår bland annat:

  • Ny- och reinvesteringar i elanläggningen
  • Högspänningskompetens
  • Minimerande av risker för produktionsstopp, haveri och personskador

Vårt erbjudande

Vattenfall Elanläggningar AB tar innehavaransvar för elanläggningen såväl som ekonomiskt som elansvarsmässigt. Det inkluderar även att Vattenfall ansvarar för att anläggningen uppfyller kraven i lagar och förordningar samt har det yttersta elsäkerhetsansvaret för anläggningen.  

Om det finns behov av investeringar och åtgärder i elanläggningen utför vi dem. Vattenfalls ansvar omfattar också exempelvis drifts- och underhållsåtgärder, beredskap och reparationer. Ni kan känna trygghet i långsiktiga avtal, vanligtvis är avtalsperioden 5-10 år och byggt på en fast avgift, där vi garanterar kapacitet och tillgänglighet genom hela avtalsperioden.

Fördelarna

Färdig Elanläggning ger er tillgång till Vattenfalls organisation, tekniska kunnande och långa erfarenhet. Driftstörningar förebyggs genom effektiv tillståndskontroll och effektiva underhållsmetoder. För genomförandet av avtalet tillför vi tjänster inom underhålls- och investeringsentreprenader samt tekniskt specialistkompetens. Arbetsmiljö och arbetarskydd ingår också i vårt åtagande.

Med oss som partner stöttar vi er i dessa områden:

  • Drift- och produktionssäkerhet
  • Ekonomi och investeringar
  • Säkerhet och ansvar
  • Miljö och hållbarhet
  • Utveckling och innovation

Om Vattenfall Elanläggningar AB

Vattenfall Elanläggningar AB inriktar sig på att skapa underlättande tjänster och helhetslösningar för våra kunder och deras elanläggningar. Det finns stora fördelar med våra Färdiglösningar om ni står inför en stor nyinvestering i er anläggning, då vi har lång erfarenhet av att projektera, bygga, äga och driva elanläggningar. Våra erbjudanden inkluderar helhetsansvar, drift, service, finansiering och nya miljökrav. Dessa frågor arbetar vi dagligen med och kan därför garantera dig den erfarenhet och kompetens som behövs. Vattenfall Elanläggningar AB är certifierat enligt ISO 14001.

Kontakta gärna oss för att få mer information om Vattenfall Elanläggningar och tjänsten Färdig Elanläggning.

Kontakta oss