Energiefektivisera ditt företag

Investera i en luftvärmepump och minska företagets uppvärmningsbehov med upp till 50%.

Energiefektivisera ditt företag

SÅ FUNGERAR EN LUFTVÄRMEPUMP

En luftvärmepump passar de flesta fastigheter och består av en utomhus- och en inomhusdel. Sitter ni i stora lokaler med flera våningsplan går det att ansluta flera inomhusdelar till utomhusdelen, en så kallad multi-split lösning. För mindre lokaler med öppen planlösning räcker det med en inomhusdel, det vill säga en single-split. Värmepumpen installeras av vår samarbetspartners certifierade installatörer som hjälper till att välja den bästa placeringen, men generellt ska inomhusdelen placeras högt och centralt för värmen ska spridas på bästa sätt. En luftvärmepump är dessutom lätt att installera, då du varken behöver gräva eller borra i berg eller mark.

Utomhusdelen tar värme från luften utomhus och överför den till inomhusdelen, som sedan som värmer inomhusluften. Eftersom luftvärmepumpen använder sig av utomhusluft verkningsgraden variera med utetemperaturen. Sjunker temperaturen sjunker även värmepumpens effektivitet/verkningsgrad. Värmepumpen är trots det effektiv. För varje kWh el den drar avger den i snitt 3,4 kWh värme. Mellanskillnaden är gratis energi från uteluften. Se därför en luftvärmepump som ett komplement till din nuvarande uppvärmning som täcker 35-55% av fastighetens värmebehov.

Sprid ut värmen i lokalen
För fastigheter med flera våningar placeras vanligen luftvärmepumpen i en trappa, förutsatt att den är öppen. Har du en stängd trappa kan det vara bättre att placera luftvärmepumpen på nedervåningen och installera en så kallad Airmove för att på ett effektivt sätt sprida värmen till övervåningen. Fungerar även om du vill placera pumpen i källaren men vill få användning för värmepumpen till resten av fastigheten.

Scop – och cop - värde
En luftvärmepump har en förhållandevis låg investeringskostnad jämfört med hur mycket energi och pengar du sparar. För att mäta hur mycket du sparar på ett år ska titta på luftvärmepumpens årsvärmefaktor, eller SCOP-värde (Seasonal Coefficient of Performance), som det också kallas. Det är en märkning som visar hur många gånger mer värmeenergi luftvärmepumpen ger jämfört med den energi värmepumpen förbrukar under ett år. Ju högre siffra, desto bättre. Även om du får betala lite mer för ett högre SCOP-värde, ger dessa pumpar i gengäld en högre besparing och är också mer miljövänliga.

Alla värmepumpar är även märkta med ett COP-värde (coefficient of performance). Det är ett testresultat som talar om hur många kilowatt värmepumpen kan generera per förbrukad kilowatt vid en given utomhus och inomhustemperatur. Ett COP-värde på 4 betyder att värmepumpen genererar 4 kilowattimmar per använd kilowattimme. Igen- ju högre värde, desto bättre. Men vid val av värmepump är SCOP värdet det viktigaste för det anger hur effektiv pumpen är i genomsnitt under ett helt år.

Seer – och eer - värde
SEER (Season Energy Efficiency Ratio) och EER (Energy Efficiency Ratio) är motsvarigheten till SCOP- och COP-värde för att mäta värmepumpens prestanda i kyldrift. Alltså när den är inställd på luftkonditionering eller kylläge.

EER mäter relationen mellan tillförd energi och utvunnen kylenergi. Till exempel om EER värdet är 4,0 kan du alltså få ut 4 gånger så mycket kyla från din värmepump jämfört med den energi som du förbrukar.
SEER eller årskylningsfaktorn visar hur mycket kyla som värmepumpen ger i förhållande till hur mycket energi den gör av med, utslaget över hela året.

Bli kontaktad om luftvärmepump

 *
krävs
krävs Ogiltigt
Företag krävs Ogiltigt Företag
Förnamn krävs Ogiltigt Förnamn

Efternamn krävs

Ogiltigt Efternamn

krävs

Fyll i ditt personnummer: xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

krävs

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

krävs

Telefonnummer krävs

Inte ett giltigt Telefonnummer

E-postadress som krävs

Inte en giltig E-postadress

Välj Fil
  • {{f.name}} Stäng
krävs Endast en fil kan laddas upp
 *

När kan vi kontakta dig? krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Uppgifter markerade med asterisk (*) måste fyllas i.

Du kan även kontakta oss direkt så hjälper vi dig med dina frågor om våra luftvärmepumpar på telefon: 020-42 32 00??????, vardagar kl 8-18

Captcha krävs Ogiltigt captcha

10 tips för en effektivare luftvärmepump

Checklista