LUFTVÄRMEPUMP – FÖR ETT FRISKARE INOMHUSKLIMAT

Alltfler uppmärksammar riskerna med förorenad luft,   inte bara utomhus utan också  inomhusluften. Faktum är att luften inne oftare är mer förorenad än den ute.

LUFTVÄRMEPUMP – FÖR ETT FRISKARE INOMHUSKLIMAT

RENARE LUFT

En luftvärmepump renar inomhusluften från damm och partiklar, exempelvis pollen. Vanligast är att uteluften filtreras genom ett plasmafilter innan den förs vidare in. Luftfiltret gör också att det inte blir dammigt lika lätt. En annan metod är jonisering, där renande, negativa joner neutraliserar de ofräscha partiklarna som finns inomhus. Oavsett metod bidrar luftvärmepumpen till en hälsosammare inomhusmiljö.

Luftkvalitet
I Sverige vistas vi upp till 90 procent av tiden inomhus på grund av vårt kalla klimat. Dålig luft kan ha en negativ påverkan på sömn, koncentrationsförmåga och prestation, något som oftast märks bland medarbetarna.  En god hälsa handlar om mer än att äta rätt och träna regelbundet  –kvalitén på luften ni andas in på jobbet spelar en stor roll för välbefinnandet.

Bli kvitt dålig lukt
En annan sak om påverkar arbetsmiljön negativt är dålig lukt, exempelvis cigarettrök, matos eller avloppslukt.  Det  många inte vet är att en luftvärmepump  även fungerar som en luftrenare. Vissa pumpar har ett inbyggt filtreringssystem som effektivt renar lokalen från skadliga mikropartiklar, medan andra luftvärmepumpar joniserar inomhusluften med hjälp av negativt laddade joner som neutraliserar ofräscha partiklar. Luften blir frisk, precis som efter ett åskväder, och bidrar till piggare medarbetare.

Underhållsvärme tar han om lokalerna när ingen är där
Ska företaget hålla stängt en längre tid,  exempelvis julledigheten, kan du ställa in pumpens termostatinställning på en låg temperatur för att motverka fuktskador. Då går pumpen upp på hög fläkthastighet för att skapa bättre luftrotation. Generellt ska inomhustemperaturen vara minst 5 grader över utomhustemperaturen för ett bra inomhusklimat, men i många fall räcker det med en inomhustemperatur på 5 till 10 grader. Beroende på märke och modell kan en luftvärmepump ställas in på en underhållsvärme på omkring +8°C och +13°C.

Bli kontaktad om luftvärmepump

 *
krävs
krävs Ogiltigt
Företag krävs Ogiltigt Företag
Förnamn krävs Ogiltigt Förnamn

Efternamn krävs

Ogiltigt Efternamn

krävs

Fyll i ditt personnummer: xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

krävs

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

krävs

Telefonnummer krävs

Inte ett giltigt Telefonnummer

E-postadress som krävs

Inte en giltig E-postadress

Välj Fil
  • {{f.name}} Stäng
krävs Endast en fil kan laddas upp
 *

När kan vi kontakta dig? krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Uppgifter markerade med asterisk (*) måste fyllas i.

Du kan även kontakta oss direkt så hjälper vi dig med dina frågor om våra luftvärmepumpar på telefon: 020-42 32 00??????, vardagar kl 8-18

Captcha krävs Ogiltigt captcha

10 tips för en effektivare luftvärmepump

Checklista