Bostadsrättsföreningen laddar för framtiden

Boendekostnaden är den största utgiften för många. Men kan du som bor i lägenhet själv göra något för att påverka den? För bostadsrättsföreningen Haga i Solna började det med en förfrågan om en laddstolpe. Idag har man åtta laddstolpar och innan året är slut ska både bergvärme och solceller installeras. Det innebär sänkta kostnader för föreningen, och därmed för de boende.

Flera laddstoplar i garaget

Det började med att en av de boende önskade en laddstolpe till sin elbil i föreningens gemensamma garage. Han lämnade in en motion till styrelsen, som först var lite skeptisk, men som snabbt insåg att detta var framtiden. Styrelsen tillsatte en projektgrupp bestående av medlemmar med intresse och specialkompetens inom området.
- Att skapa projektgrupp kring en sakfråga är supereffektivt har vi märkt. De frågor man brinner för skapar engagemang. Processen går snabbare och man slipper dyra konsulter. Dessutom finns varken kunskap eller tid hos styrelsen att sätta sig in i alla frågor, säger Lennart Jonsson, ordförande i BRF Haga.

Laddboxar hos BRF Haga

Helhetslösning som sparar 100 000 kr om året

BRF Haga har idag en stark hållbarhetsprofil. Efter laddstolparna var det dags för nästa steg: en innovativ och framtidssäkrad energilösning. De har testat andra lösningar och även investerat i styrenheter tidigare. Där har de inte riktigt fått till det och inte hittat några direkta besparingar.
- Det krävs hög kunskap för att få till en helhetslösning. Då vi redan hade samarbete med Vattenfall genom laddstolparna, var det naturligt att fördjupa det samarbetet, berättar Lennart.

De stora utgifterna för fastighetsägaren och föreningen är låneräntor och uppvärmning. BRF Haga har bra placerade lån och bra koll på underhållsarbetet, så det är på energisidan den stora besparingspotentialen ligger.
– Vi ville ha en energilösning som passar vår förening. Därför landade vi i en kombination av bergvärme och solceller. Vattenfall står för helhetslösningen inklusive investering, bygglovsansökan, drift med mera. Förutom att vi får in mer förnybar energi, så kommer vi att kunna sänka våra el- och värmekostnader med drygt 100 000 kronor per år. En besparing som kommer att ingå i den planerade avgiftssänkningen för nästa år, fortsätter Lennart.

Lennart och Lasse i BRF Haga

Början till framtiden

- Det fina för oss är att vi får de förnybara energislagen som kompletterar vår fjärrvärme- och elleverans. Vi behöver inte investera och gör ändå en stor besparing. Det här är början till framtiden, poängterar Lennart.
- Våra medlemmar ser verkligen fram emot detta. Speciellt solceller intresserar och engagerar många. De tycker att det känns bra och att vi jobbar med rätt grejer. Det är två miljöriktiga energislag vi nu kopplar in. Självklart känns det bra, menar Lennart.

BRF Haga

Självförsörjande inom tio år

Avtalet med Vattenfall gäller i tio år och innebär att Vattenfall levererar solel och värme som tjänster. Brf Haga betalar el och värme per förbrukad kilowattimme på månadsbasis.
- Om allt går som det ska, vilket vi är övertygade om, så kommer vi säkert förlänga avtalet med Vattenfall och självklart komplettera med framtidens nyheter. Kanske värmeåtervinning från huskroppar, effektivare pannor och solpaneler, ytterligare borrhål för bergvärmen, batterilagring och annat, säger Lennart.

- Målet är att inom tio år vara självförsörjande på energi, säger Lasse Samuelsson, vice ordförande för föreningen. Vi vill även ha en fortsatt bra boendemiljö för medlemmarna, vilket innebär en god ekonomi, men framförallt en bra miljöinriktning.

– Min uppmaning till andra bostadsrättsföreningar är att börja titta på en liknande helhetslösning. Det här är framtiden, avslutar Lasse Samuelsson.

Lennarts och Lasses tips:

  • Lägg in en motion till styrelsen inför årsstämman
  • Läs in dig på området och underbygg med fakta
  • Skapa en projektgrupp för frågan du brinner för
  • Bor du i hyresrätt? Prata med hyresvärden, det går att påverka även här.

Fakta om BRF Haga och Vattenfall Inhouse

  • 10 års avtal där Vattenfall levererar solel och värme som tjänster, BRF Haga betalar el och värme per förbrukad kWh på månadsbasis
  • Av den totala energimängden 1 500 MWh/år ersätts 810 MWh/år med bergvärme
  • Ca 5% av den totala elanvändningen kommer att ersättas av solel ca 30 000 KWh/år
  • El och värmekostnaderna sänks med 5,7% per år givet dagens förutsättningar, drygt 100 000 kronor i lägre kostnader per år
  • Det ger BRF Haga 7% lägre värmekostnader, där 50% av värmen kommer från bergvärme och 50% fjärrvärme