Rörligt elpris

För dig som är aktiv och följer elmarknaden. Byt till Fast elpris när du vill. För företag med elförbrukning mindre än 150 000 kWh/år och för dig som är aktiv på elmarknaden och vill avvakta med att säkra ditt elpris. 

Det rörliga elpriset följer prissvängningarna på den nordiska elbörsen Nord Pool, som kan svänga både kraftigt och snabbt under året och innebär såväl risker som möjligheter. Jämför med banklån och räntor.

Fördelar med rörligt elpris

  • Följer elmarknadens svängningar
  • Kostnadsfritt att när som helst byta till Fast elpris
  • Prenumerera på kostnadsfri prisbevakning

Teckna elavtal


Under avtalstiden får du löpande information från vår analysavdelning så att du själv kan ta beslut om eller när du ska säkra ditt elpris. Du får också rekommendationer om lämplig bindningstid. Du kan alltid, vid månadsskiften, byta till något av våra fastprisavtal.

Kommuner med lägre energiskatt
Historik över rörligt elpris

Vad består Rörligt elpris av?

  • Vårt rörliga elpris är olika beroende på om din elmätare läses av en gång i månaden eller varje timme
  • Månadsavläsning (schablonmätning) gäller anläggningar med mätarsäkring 16-63 A om du inte aktivt väljer ett Timbaserat Rörligt elpris
  • De flesta av våra kunder har månadsavläsning av sin elmätare

MEDELSPOTPRIS PÅ ELBÖRSEN

Medelspotpris är det genomsnittliga priset på nordiska elbörsen.

  • {{avgSpotPriceItem.Average}}

    öre/kWh

No data foundIngen data att visa

Bevaka rörligt elpris - prenumerera här

Vi bevakar elbörsen åt dig kostnadsfritt. Välj om du vill ha löpande information om börsprisets utveckling, eller ange en prisnivå som vi ska bevaka åt dig. Du kan bevaka flera elområden samtidigt.
Prenumerera på Prisbevakning

Timmätning

Rörligt elpris för timmätta anläggningar är det timvisa spotpriset med tillägg för avgifter till Nord Pool Spot och Svenska Kraftnät. På Nord Pool Spot sätts det spotpriset utifrån tillgång och efterfrågan, varje timme, årets alla dagar.
Läs mer om timmätning

Månadsavläsning

Vårt rörliga elpris till anläggningar med månadsavläsning är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Du betalar vårt inköpspris, vårt påslag, kostnad för elcertifikat, energiskatt och moms samt en förbrukningsbaserad årsavgift. Alla avgifter, utom årsavgiften, är i öre/kWh. För närvarande är vårt påslag 1,8 öre/kWh. Årsavgiften baseras på årsförbrukningen för anläggningen. Alla priser är exklusive moms.

Vårt inköpspris bildas av det timvisa spotpriset sammanvägt med våra kunders förbrukning timme för timme, samt avgifter till Nord Pool Spot och Svenska kraftnät. Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden. Detsamma gäller för kostnaden för elcertifikat, som grundas på Vattenfalls inköpskostnad och kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat. Du kan läsa mer om inköpspris och kostnad för elcertifikat i avtalsvillkoren.

Kontakta oss

Ring oss vardagar 8-16 om du har frågor kring våra elavtal.

Telefon: 020-82 10 00

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag