Fast elpris

För dig som vill fokusera på annat än elpriset och marknadens svängningar.

  • Ta kontroll över framtida elkostnader
  • Rådgivning och marknadsinformation innan du ska välja nytt avtal
  • Elmarknadens svängningar påverkar inte ditt elpris

Teckna elavtal

Komplettera med en Bytesrätt

Bytesrätten är ett tillval som kan sänka ditt elpris om elpriserna går ner. Det fungerar ungefär som en försäkringspremie och ger dig rätt att förnya avtalet till ett nytt lägre pris, med samma eller längre avtalslängd, en gång under bindningstiden.

  • Du betalar en engångsavgift för bytesrätten när du tecknar avtalet
  • Kan väljas för Fast elpris 1 år, 2 år och 3 år
  • Kan endast väljas samtidigt som du tecknar ett nytt fastprisavtal med oss
  • Kontakta kundservice när du vill använda bytesrätten
  • Företagets årsförbrukning får inte vara mer än 150 000 kWh

En företagskund med ett 3-årsavtal och en förbrukning på 20 000 kWh per år, utnyttjade bytesrätten efter 10 månader och sparade mer än 2 000 kr, exklusive moms och då är kostnaden för bytesrätten avdragen.

Pris för bytesrätt

Priset för bytesrätt beror på hur mycket ditt företag förbrukar och hur långt avtal du tecknar. Du betalar bytesrätten i förskott som en engångsavgift per anläggning och beställer den samtidigt som du tecknar företagets elavtal.

Avtalslängd 0 - 8 000 kWh/år 8 001 - 15 000 kWh/år 15 001 - 30 000 kWh/år 30 001 - 75 000 kWh/år 75 001 - 150 000 kWh/år
1 år 125 kr 195 kr 295 kr 495 kr 795 kr
2 år 195 kr 295 kr 495 kr 795 kr 1 295 kr
3 år 295 kr 495 kr 795 kr 1 295 kr 2 495 kr

Kontakta oss

Ring oss vardagar 8-16 om du har frågor kring våra elavtal.

Telefon: 020-82 10 00

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag