medelstor förbrukning

Vill du ha rådgivning kring vilket elavtal som passar just ditt företag bäst? Vi hjälper dig så att du får ett avtal som bäst passar dina behov. Ring oss på 020-54 00 00.

Elavtal

Elavtal för ditt företag

Fast elpris är tryggt och säkert

Passar dig som vill fokusera på annat än elpriset och marknadens svängningar.

 • Ta kontroll över framtida elkostnader

 • Personlig rådgivning i god till innan du ska välja nytt elavtal

 • Elmarknadens svängningar påverkar inte ditt elpris

Rörligt elpris är flexibelt

För dig som aktivt följer elmarknaden.

 • Följer elmarknadens svängningar

 • Kostnadsfritt att när som helst byta till Fast elpris

 • Prenumerera på kostnadsfri prisbevakning

Skydda dig mot pristoppar under vintern genom att komplettera med en Vintersäkring. Under den kalla perioden har du då ett Fast elpris som sedan återgår till Rörligt elpris den 1 april.

MixPortfölj - sprid riskerna som du vill

Passar dig som vill ha en skräddarsydd mix av Fast och Rörligt elpris.

 • Du sprider riskerna

 • Bestäm själv fördelningen av fast respektive rörligt elpris

 • Få regelbunden information om marknadsläget

När du tecknar MixPortfölj väljer du avtalslängd och hur stor andel av din årsförbrukning du vill ha som Fast respektive Rörligt elpris. MixPortfölj fungerar som ett bolån, där du binder delar av lånet och har rörlig ränta för en del.

Prissäkrad BörsEl ett säkert val

För dig som vill ha det tryggt, enkelt och samtidigt ett pris som följer elmarknaden.

 • Undvik risken att binda elpriset vid fel tillfälle

 • Priset följer elmarknaden men jämnar ut svängningarna

 • Samma pris under ett helt år - lätt att budgetera

Med Prissäkrad BörsEl låter du oss prissäkra företagets elbehov, du kan lugnt fokusera på din kärnverksamhet. Inköpen av el som avser en period på 12 månader, gör vi varje vardag under 3 månader, antingen under mars, april och maj eller under juni, juli och augusti.

Elpriset du får är ett medelpris av alla inköpen och blir ett fastpris för 1 år, antingen med start den 1 juli eller den 1 januari. Du vet vad du betalar under 1 år och eftersom inköpen görs under en lägre period jämnar det ut prisvariationerna, vilket är en bra förutsättning för en låg elkostnad.

Relaterade sidor

Kontakta oss

Vi hjälper dig så att du får ett avtal som bäst passar dina behov.

Ring oss vardagar 8.00-16.00.
Telefon: 020-54 00 00
Skicka e-post till våra rådgivare

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag