Vill du ha kontroll på företagets elkostnader?

För stabilitet och förutsägbarhet rekommenderar vi något av våra elavtal med fast elpris. Se vår sida om nuläget på elmarknaden för aktuell marknadsinformation.

Vill ditt företag ha flexibilitet och följa elmarknaden?

Väljer du elavtal med rörligt elpris får företaget flexibilitet, men ett samtidigt innebär ett rörligt elpris alltid en risk för pristoppar. Priset kan ändras både snabbt och kraftigt. Därför rekommenderar vi att du håller koll på elprisets utveckling på Nord Pool Spot.
Timpris på elbörsen

 Elpriset påverkas bland annat av den hydrologiska balansen, aktuell temperatur, priser på bränslen och utsläppsrätter samt den ekonomiska konjunkturen. Därför kan ändrade förutsättningar snabbt påverka prisbilden. För aktuell prisinformation hänvisar vi till vår sida om nuläget på elmarknaden.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Ring oss vardagar 8-16:30 om du har frågor kring våra elavtal.

Telefon: 020-82 10 00

Vanliga frågor och svar