Tips för dig som vill leva hållbart

Vår klimatcoach Lasse Ejeklint tror att alla kan leva lite mer hållbart utan att göra avkall på så mycket i livet.

- Det behövs egentligen inga uppoffringar för att leva hållbart. En barnfamilj slänger mat för ungefär 4 000-6 000 kronor varje år. Att tänka efter och inte stirra sig blind på bäst före datum gör en stor skillnad, säger Lasse

Här är några tips för hur du kan leva lite mer hållbart:

Köttkonsumption

1 kilo nötkött (utan ben) orsakar 23-39 kilo växthusgaser, vilket är ungefär tio gånger så mycket som 1 kilo kyckling. Det beror bland annat på att kornas fodersmältning producerar mycket metangas, som påverkar klimatet.

Om en miljon av oss minskar vårt nötköttätande med 1 kilo per år. Det vill säga cirka 3 gram per dag, så minskas utsläppen med 30 000 000 kilo.

Matsläng

En familj slänger upp till 0,8 kilo mat varje dag, vilket blir 770 000 ton varje år. Det är lika mycket som 13 000 fullastade lastbilar med släp väger. Till detta kommer allt vi spolar ner i vasken.'

Med en "ät mig först-låda" i kylen skulle vi kunna minska "slänget" med 28 procent. Det vill säga 215 000 ton eller 0,2 kilo per dag. Bra för både plånboken och miljön.

Att slänga mat och dryck som hade kunnat konsumeras innebär en miljöbelastning. För att exempelvis producera ett bröd krävs det att spannmål odlas, vilket i sin tur kräver att en traktor bereder jord, gödslar, skördar och transporterar. Till allt detta går det åt bränsle. Säden transporteras sedan till ett bageri där bröd bakas i ugn och därefter når det butiken. Från butikerna transporteras brödet hem till dig och mig. Om du inte äter ditt bröd ger allt detta upphov till utsläpp helt i onödan. Genom att slänga mindre ätbar mat i sopor och avlopp kan vi därför bidra till minskad miljöpåverkan
Läs mer om matsvinn på Naturvårdsverkets hemsida

Bilar

En snittbil kör 1 200 mil per år och det finns ungefär 4,7 miljoner bilar i Sverige. Om alla kör en mil mindre per vecka, det vill säga 50 mil mindre på ett år minskas utsläppen med 376 000 000 kilo CO2 per år.
(Snittförbrukning 0,8 l/mil -> 1,6 kg CO2 per mil och bil -> 376.000 000 kg/CO2 per år).

En genomsnittlig dag förflyttar sig Sveriges befolkning sammanlagt 390 miljoner kilometer inom landets gränser på alla tänkbara sätt. Det motsvarar över 500 resor till månen och tillbaka. I snitt betyder det 40 kilometer per invånare och dag. Till detta kommer alla resor som görs utanför Sveriges gränser.

Tre fjärdedelar av inrikesresorna färdas vi i personbil. Bilarna svarar för en stor del av landets koldioxidutsläpp och bidrar i hög grad till växthuseffekten. De flesta bilresor är korta. Ofta görs de med en ensam förare. Du bidrar till att minska utsläppen genom att välja andra färdsätt: cykla eller gå för korta resor, ta bussen eller tunnelbanan för de mellanlånga resorna och välj tåget eller bussen för de längre resorna.

Elbilar

Utsläpp från en fossilbil motsvarar 100 elbilars utsläpp (bara räknat på driften, det vill säga elens och bensinens utsläpp). Snittbilen kör 1200 mil per år dvs ca 4 mil per dag
Om var fjärde bil i Sverige var en elbil eller pluginhybrid skulle utsläppen minska utsläppen med 70%

Tvätta klimatsmart

Tillhör du dem som bara fyller tvättmaskinen till en trejdedel? Är du en av dem som inte mäter hur mycket tvättmedel du använder?

I Sverige använder vi 50 000 000 kilo tvättmedel. Om alla fyllde sina maskiner skulle två av tre tvättar försvinna och 30 000 000 kilo tvättmedel inte längre spolas ut i avloppet. 

För mycket tvättmedel är skadligt för miljön, eftersom större mängder av tvättmedlet sköljs ut i naturen tillsammans med restvattnet. Det är också en oekonomisk lösning att använda för mycket tvättmedel, då det varken är bra för dina kläder eller din plånbok.

Och sist men inte mindre viktigt - för mycket tvättmedel kan förstöra dina kläder och irritera huden, då tvättmedelsrester i kläderna och i maskinen är en grogrund för bakterier. Samtidigt som du blir exponerad för mer kemikalier än nödvändigt. Men för lite tvättmedel kan göra att  levnadslängden på din tvättmaskin förkortas, då den snabbare blir igenkalkad. Det går också ut över dina kläder som inte tvättas tillräckligt rena.

Att tänka på närChecklista för tvätt: 

 • Tvätta lagom
  Enbart sju procent av innehållet är riktigt smutsigt.
 • Packa fullt
  Du kan väga tvätten först för att räkna ut hur mycket du kan packa in i tvättmaskinen. I stort sett är det ganska svårt att fylla en tvättmaskin över maxgränsen för vad den klarar.
 • Använd inte sköljmedel
  Sköljmedel är en riktig miljöbov. Det innehåller en massa kemikalier som åker ut tillsammans med avloppsvattnet. Är du rädd för styva jeans kan du prova att använda lite ättika i stället för sköljmedel. Billigt och miljövänligt.
 • Rätt medel till rätt kläder
  I Sverige används cirka 50 miljoner kilo tvättmedel per år. Tvättmedelsrester sliter på kläder och kan orsaka allergi. Kolla upp hur mycket tvättmedel som behövs till det vatten du har och använd decilitermått för att mäta upp rätt mängd.

Vattenanvändning

Fem minuter kortare duschtid per dag för en familj innebär att 21 900 liter varmvatten sparas vilket motsvarar 2 190 hinkar med vatten. Tänk om en miljon familjer gjorde samma sak, då skulle vi minska varmvattenanvändningen med 21 900 000 000 liter men ändå bli lika rena.

Har du vattenkranen på samtidigt som du borstar tänderna i två minuter två gånger om dagen är det lika mycket vatten som det ryms i 430 hinkar.

Kläder

Vi köper drygt 12 kilo kläder varje år men bara 1 kilo second hand. Är du som de flesta andra använder du inte hälften av kläderna du har i skåpen. Då är det bättre att sälja dem eller ge bort dem till någon hjälporganisation, så att någon annan får nytta av dem.

Elektronik

Tillhör du dem som har gamla mobiltelefoner liggande hemma?

Varje år säljs fyra miljoner mobiltelefoner i Sverige. Detta trots att 97 procent av befolkningen redan äger minst en mobiltelefon. 

Varje år lämnas endast cirka en halv miljon mobiler till återvinning. Resten blir kvar i våra hem och på våra arbetsplatser. Lämna in dem till återvinning eller, om de fungerar, till organisationer som delar ut dem till behövande i utvecklingsländer. Återvinning gör att värdefulla metaller som finns i telefonen kan återvinnas och användas igen. 200 mobiler innehåller lika mycket guld som en guldring.

Släng aldrig nåt i naturen

 • Det tar cirka 20-25 år innan tuggummi försvinner.
 • Det tar 1-5 år innan cigaretter är borta
 • För en pet-flaska tar det 500 år innan den inte längre syns

Återvinn tidningar

En tidning kan återanvändas fem gångare innan den gjort sitt. Med andra ord sparar vi fyra av fem träd som kan användas till något annat. Till exempel att bygga hus.