Mot en klimatsmart framtid – inom en generation

Vattenfall har som mål att bli 100 procent fossilfria inom en generation. För det krävs både engagerade kunder och engagerade medarbetare. En av dem är Amira El-Bidawi, en av initiativtagarna till Vattenfall Innovation som fokuserar på hållbarhet och framtidens energilösningar.

Amira El-Bidawi är projektledare för Vattenfall Innovation och strategianalytiker. Hon pluggade på KTH och har tidigare jobbat med startups inom energisektorn. Under helgen 17-18 juni var hon, tillsammans med kollegor, energiexperter, studenter och kreatörer, engagerad i ett hackathon för att ta fram nya idéer om framtidens energi.

Amira El-Bidawi, projektledare för Vattenfall Innovation.

– Energi är ett område där det händer mycket just nu. Det Elon Musk satte i rullning med Tesla, elbilar, solceller och batterier, visade på möjligheter som har inspirerat många tror jag. För mig är ett helt hållbart samhälle fullt möjligt, säger Amira.

Startade Vattenfall Innovation

Amira var med och startade Vattenfall Innovation, som är ett samarbetsorgan för alla avdelningar inom företaget där fokus ligger på hållbarhet och framtidens energilösningar.

– Jag hörde om konceptet från kollegorna i Tyskland och Holland och tänkte först att det var synd att det inte fanns på Vattenfall i Sverige. Sen kom vi på att det ju faktiskt är upp till oss att starta ett eget innovationsnätverk och vår egen innovationstävling. Vi vill få innovation att bli en del av vardagen för alla på Vattenfall. Hackathonet är ett bra sätt att snabbt få fram många nya idéer. Det har också väckt ett stort intresse internt, jag har fått meddelanden från kollegor nu under helgen som frågar hur det går för oss, säger Amira.

Decentralisering

Vattenfall har en tydlig strategi om en klimatsmart framtid inom en generation och för att Vattenfall ska nå sitt mål om 100 procent fossilfritt är engagemanget hos kunderna avgörande. Utöver strävan att utöka kapaciteten inom förnybar energi, som vind- och solenergi, är därför arbetet med att informera kunder – både privatpersoner, industrier och företag – om alternativ och möjligheter till minskad klimatpåverkan prioriterat.

Kontakten med kunderna är även viktig för Vattenfall eftersom det hjälper företaget att förstå hur man ska utforma satsningar för att få största möjliga effekt. För en privatperson finns det i dag mycket som går att göra i hemmet som minskar klimatpåverkan.

– Att ta hjälp av tekniken för att hålla koll på elförbrukningen i hemmet är relativt enkelt och billigt. Och när man väl får se svart på vitt vad som driver förbrukningen blir det ofta enklare att ändra beteende. Det kan till och med bli lite roligt, som en tävling, att försöka agera energidetektiv när man får direkt feedback på exempelvis duschen, elementen eller tvättmaskinen, säger Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

De unga är nyckeln till framtiden 

För både Lars och Amira är det tydligt att information riktad mot en ung generation är lite extra viktig.

– Det är de unga som är nyckeln till att vi ska kunna genomföra den här omställningen. Därför är det viktigt att vi börjar tidigt för att få den här generationen att helt naturligt alltid agera på ett klimatsmart sätt. Under hackathonet har vi också jobbat på en idé om att engagera barn i tredje klass i energifrågan, säger Lars.

Amira poängterar att även om målet kan kännas avlägset så gäller det att inte fokusera på svårigheterna.

– Det är viktigt att stanna upp i mellanrummet mellan problemet och lösningen. Det är här, där vi befinner oss nu, som det händer. När vi uppskattar möjlighetsfältet och tar vara på den innovativa kraften – det är i den stunden som de riktigt bra lösningarna dyker upp, säger Amira.