Avtalsvillkor och fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. För att förenkla för köpare och säljare har dåvarande Svensk Fjärrvärme numera Energiföretagen och de stora kundorganisationerna arbetat fram avtalsvillkor. 

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen SFS 2008:263

Allmänna avtalsvillkor

Villkoren är allmänna och gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. 

Allmänna avtalsvillkor