Fjärrvärmepriser och anslutningskostnad

Fjärrvärmepriset varierar lite från ort till ort och är beroende av flera saker, till exempel hur förutsättningar ser ut på den aktuella orten. Men oavsett var du bor ska du kunna känna dig säker på att fjärrvärme är ett bra val, inte bara för miljön utan även för din plånbok. 

Redovisning av fjärrvärmekostnader enligt EIFS (pdf)

Gratis informationsbesök
Nya kunder som flyttar in i ett befintligt hus med fjärrvärme har möjlighet att få ett kostnadsfritt informationsbesök där man går igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar. Kontakta kundservice på 020-36 00 36 för att boka in ett informationsbesök.

Anslutningskostnad: Fastpris på 85 000 kronor inklusive värmeväxlare. Gäller upp till 15 meter lång anslutningssträcka. Längre ned finns mer information, till exempel för dig som vill köpa värmeväxlare separat. 
Pris efter ROT-avdrag inklusive moms: 72 681 kronor 


Serviceavtal - Med ett serviceavtal får din fjärrvärmecentral regelbunden tillsyn och genomgång. Besöket genomförs oftast mellan oktober och mars. För detta betalar du endast 67 kronor per månad. 
Läs mer och beställ


Anslutningskostnad

Vattenfall erbjuder anslutning av fjärrvärme till nya kunder för 85 000 kronor. I priset ingår allt material och arbete som krävs för en komplett anslutning till vårt fjärrvärmenät.
Pris efter ROT-avdrag inklusive moms: 72 681 kronor

Om du som kund inte önskar att köpa värmeväxlaren av oss är anslutningspriset 45 000 kr för anslutningssträckor upp till 15 meter. 
Pris efter ROT-avdrag: 38 250 kronor

Prisuträkning och villkor

Fast pris upp till 15 meter inklusive växlare
Anslutning och komplett installation av fjärrvärme inklusive värmeväxlare 85 000 kr
Möjligt ROT-avdrag (30% av arbetskostnad 41 064 kr)  -12 319 kr
Pris efter ROT-avdrag* 72 681 kr
Fast pris upp till 15 meter exklusive växlare
Anslutning och komplett installation av fjärrvärme exklusive värmeväxlare 45 000 kr
Möjligt ROT-avdrag (30% av arbetskostnad 22 500 kr)  -6 750 kr
Pris efter ROT-avdrag* 38 250 kr

Samtliga priser är inklusive moms.

*Huset måste vara äldre än fem år för att du ska kunna utnyttja ROT-avdrag. Priserna gäller för standardväxlare om 15 kW. Vid behov av större kapacitet på värmeväxlaren erbjuds villaväxlare på 38 kW. Vid beställning av denna växlare tillkommer ytterligare 3 100 kr ink. moms. (ROT avdraget är oförändrat vid beställning och installation av växlare med den högre kapaciteten, då arbetskostnaden är oförändrad)

Allt som allt står vi för fjärrvärmeledning från gatan fram till husvägg, dock max 15 meter. Därefter tillkommer en kostnad på 4 375 kronor för varje meter som överstiger 15 meter. Maximal anslutningslängd är 50 meter. Med reservation för att anslutningen är teknisk möjlig på respektive ort. Eventuella tillkommande arbeten vid installation offereras separat.

Konvertera från direktverkande el
Konvertering till vattenburet system offereras separat eftersom varje hus har olika förutsättningar. Kontakta en auktoriserad VVS-installatör för offert.

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

90% av Sveriges flerbostadshus värms upp med fjärrvärme.