Fjärrvärmepriser för privatkunder i Vänersborg 2017

Priset gäller från den 1 januari 2017. Samtliga priser är inklusive moms.

Fast avgift: 3 469 kronor per år
Energipris: 789 kronor per MWh

Prislista med förklaringar och villkor

Prislista för 2018