Fjärrvärmepriser för privatkunder i Nyköping 2017

Priset gäller från den 1 januari 2017. Samtliga priser är inklusive moms.

Rörligt pris
Tillämpas för befintliga kunder, vid ägarbyte och
nyanslutning till fjärrvärmenätet.
Energipris: 995 kronor per MWh
Pris med fast andel
Tillämpas för befintliga kunder som innehar denna
prismodell sedan tidigare. Gäller ej nyteckning. Om
byte önskas till rörligt pris, kontakta kundservice.
Fast avgift: 303 kr per MWh och år. 
Energipris: 660 kr per MWh

Prislista med förklaringar och villkor

Prislista för 2018