Fjärrvärmepriser för privatkunder i Haninge, Tyresö och Älta 2017

Priset gäller från den 1 januari 2017. Samtliga priser är inklusive moms.

Prisgrupp A
Tillämpas för befintliga kunder. Om byte önskas till
prisgrupp B, kontakta kundservice.
Fast avgift: 1 396 kronor per år
Energipris: 958 kronor per MWh
Prisgrupp B
Tillämpas vid ägarbyte och nyanslutning till
fjärrvärmenätet.
Fast avgift: 3 994 kronor per år
Energipris: 819 kronor per MWh

Prislista med förklaringar och villkor

Prislista för 2018