Fjärrvärmepriser för privatkunder i Gustavsberg 2017

Priset gäller från den 1 januari 2017. Samtliga priser är inklusive moms.

Fast avgift: 2 969 kronor per år
Energipris: 870 kronor per MWh

Prislista med förklaringar och villkor

Prislista för 2018