Avtalsvillkor och fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. För att förenkla för köpare och säljare har dåvarande Svensk Fjärrvärme numera Energiföretagen och de stora kundorganisationerna arbetat fram avtalsvillkor. 

FJÄRRVÄRMELAGEN

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Här kan du läsa lagen i sin helhet:
Fjärrvärmelagen SFS 2008:263

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Villkoren är allmänna och gäller för fjärrvärmeleverans till privatpersoner i Sverige. De är framtagna enligt överenskommelse mellan Svensk fjärrvärme och de stora kundorganisationerna.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-18

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar