Vi värmer Vänersborg

Få fjärrvärme i Vänersborg från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Vänersborg


Unik uppvärmning med spillvärme

Vi värmer upp runt 80 procent av Vänersborgs tätort med vårt fjärrvärmenät. Merparten av fjärrvärmen gör vi av spillvärme från Vargön Alloys vilket ger en uppvärmningsform som både är ekonomisk och skonsam mot miljön.

Anläggningen i Vänersborg och dess omgivningar 
Vy över värmeanläggningen i Vänersborg och dess omgivningar.


Vänersborg och Trollhättan samkör fjärrvärme

Fjärrvärmenäten i Vänersborg och Trollhättan kopplas samman. Det sker genom en förbindande 7,5 kilometer lång fjärrvärmeledning mellan städerna. Resultatet blir miljösmart och prisvärd fjärrvärme i hela området med hög driftsäkerhet. Arbetet påbörjades hösten 2016 och beräknas vara klart för drift i början av 2018. 

I Trollhättan ägs fjärrvärmenätet av Trollhättan Energi och i Vänersborg är det Vattenfall som distribuerar fjärrvärmen. Redan i dag utnyttjar Vattenfall den spillvärme som alstras vid Vargön Alloys, en av Europas största aktör inom stålindustrin.

– Genom att knyta ihop våra båda nät och våra produktionsanläggningar till ett system skapar vi en optimalare drift, säger Einar Bjarne, Vattenfalls anläggningschef i Vänersborg. Vi utnyttjar varandras kapacitet och varmvattnet på ett bättre sätt.

Den nya ledningen går från Vargön Alloys anläggning och slutar vid industriområdet Stallbacka i Trollhättan, där den kopplas ihop med befintligt nät.

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Vi nu erbjuder fast anslutningsavgift till nya kunder. Läs mer på vår prissida.