Du kan få fjärrvärme från Vattenfall på ett antal orter i Sverige och vi bygger hela tiden ut våra nät. Välj din ort från listan för att se priser, miljöfakta och tillgängliga tjänster.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. Välj ort från listan för att se aktuell prislista.

Askersund
Motala
Gustavsberg
Nyköping
Haninge, Tyresö, Älta
Storvreta
Knivsta
Uppsala
Lilla Edet
Vänersborg

Vår prispolicy

Priset ska vara konkurrenskraftigt

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde för våra kunder.

Prissättningen ska vara långsiktig

Prissättningen ska vara förutsägbar utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. Typiska yttre faktorer som påverkar konkurrenssituationen är svängningar på el-, bränsle- och räntemarknaden.

Prissättningspolicy

Prisdialog

Prisdialogens syfte är att genom dialog åstadkomma en rimlig, förut­sägbar och stabil prisutveckling och på detta sätt stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden. Med Prisdialogen vill vi bidra till ökad öppenhet och förståelse och därigenom ett stärkt förtroende för oss.

Till prisdialogen

På vår sida om avtalsvillkor och fjärrvärmelagen kan du läsa om vilka rättigheter du har som konsument.

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Förhandling och medling

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer och har frågor om fjärrvärme eller våra priser. Som fjärrvärmekund kan du enligt fjärrvärmelagen begära förhandling och medling och har också möjlighet att säga upp ditt avtal om fjärrvärmeleverans. Lagen har som syfte att skydda konsumenten.

Vill du läsa mer eller behöver hjälp?
Energimarknadsinspektionen
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Fjärrvärmenämnden

Oberoende energirådgivning

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för oberoende användarrådgivning. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Mer information hittar du på energimyndighetens hemsida.