Förklaring av din fjärrvärmeräkning

Din fjärrvärmefaktura består av två sidor. Den första delen innehåller dina fakturauppgifter, där hittar du beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter. En specifikation över förbrukning och kostnad där du kan läsa mer om din förbrukning i närmare detalj, här hittar du också ditt mätarnummer och vilken tariff du har.