Nu lanseras Vattenfall InHouse även till kommersiella fastighetsägare

Vattenfall InHouse lanseras till kommersiella fastighetsägare: En smidig och hållbar helhetslösning för el, värme och laddning.

Helhetskonceptet Vattenfall InHouse lanserades till bostadsrättsföreningar under hösten 2017. Nu breddas erbjudandet och riktar sig även kommersiella fastighetsägare. Det gäller till exempel kontorsfastigheter och bostadsfastigheter.

Vattenfall InHouse hjälper till att hitta en smidig, hållbar och energieffektiv helhetslösning för el, värme och laddning till kommersiella fastigheter. Energitjänsterna är ett led i Vattenfalls övergripande strategi att erbjuda kunder centrala såväl som kundnära energilösningar.

– Efter att ha haft nära dialog med olika kommersiella fastighetsägare är det tydligt att hållbarhet blir en allt viktigare fråga att ta ställning till samtidigt som driftnettot alltjämt är mycket viktigt.

Allt fler företag vill kunna erbjuda elbilsladdning till sina kunder och tycker solceller är ett bra komplement till den verksamhet de bedriver. Samtidigt kvarstår behovet att hitta kostnadseffektiva och pålitliga energilösningar, säger Mattias Tingvall,  Affärsområdeschef Energy Solutions.

Vattenfall InHouse gör den hållbara omställningen enkel och trygg

Det är här Vattenfall InHouse kommer in i bilden, med avsikt att göra det enkelt och tryggt för våra kunder.  

– Med Vattenfall InHouse helhetslösning hjälper vi till att minska barriären för fastighetsägare som vill flytta delar av energiproduktionen in till sin egen fastighet. Vi tar fram en hållbar och energieffektiv helhetslösning dimensionerad efter fastighetens behov genom att kombinera olika kundnära energilösningar, tillsammans med central produktion från elnätet eller fjärrvärmenätet, säger Jörgen Almerborn, försäljningsansvarig för Vattenfall InHouse.

– Vår ambition är att agera samarbetspartner och göra den hållbara omställningen enkel och trygg för fastighetsägaren samtidigt som företagets hållbarhetsprofil kan stärkas, säger Jörgen.

Andra intressanta delar i erbjudandet är att man som InHouse-kund inte behöver ta investeringen i ny utrustning eller ta hand om underhållet. Tjänsterna är abonnemangsbaserade och kunden betalar antingen en månadskostnad baserad på antal förbrukade kilowattimmar, eller en fast avgift.

Läs mer om InHouse