Jämför din fjärrvärmekostnad

Nu kan du ta hjälp av Fjärrkontrollen, ett objektivt beräkningsverktyg för ökad transparens av kostnadsläget. 

Med fjärrkontrollen kan du jämföra hur fjärrvärmen i din ort står sig kostnadsmässigt i konkurrens med andra uppvärmningsformer. Fjärrkontrollen är framtagen av konsultföretaget Profu, och tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en så rättvis jämförelse som möjligt.

Läs mer och börja jämföra