Fjärrvärme gynnas i EU:s värmestrategi

EU:s strategi för uppvärmning och kylning kan öppna möjligheter för Vattenfall.

Uppvärmning och kylning står för cirka hälften av energianvändningen i EU och är områden där det finns stor förbättringspotential.

Fjärrvärmeverk

Den 16 februari presenterade Europeiska kommissionen sin strategi för att minska energianvändningen för uppvärmning och kylning av privatbostäder, industrier och offentliga byggnader. I rekommendationerna ligger fokus på ökad renovering av byggnader, förnybar energi, användning av överskottsvärme från industriprocesser, kundengagemang, alternativ för fjärrvärmesystem och att skörda "fördelarna med att integrera uppvärmning och kylning i elsystemet".

Kraftvärmeverk och fjärrvärme skulle kunna spela en viktig roll i stadsområden.
– Kraftvärmeverk ger betydande besparingar av fossilbaserade primära energislag - upp till 30 procent - jämfört med fristående produktion av el och värme. Genom ökad användning av förnybara energislag blir energibesparingarna ännu högre, säger Olaf Litwiakow, chef för Policy Management Heat hos Vattenfall. Kraftvärmeverk som samtidigt producerar värme och el är en högeffektiv teknik som används av Vattenfall i Uppsala, Berlin, Hamburg och Amsterdam.

Läs hela nyheten här.