Arbete på fjärrvärmenätet

Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför arbetar vi aktivt för att driva omställningen till ett hållbart energisystem. Fjärrvärme är ett utmärkt sätt att producera hållbar värme och en viktig del av det framtida energisystemet. Därför bygger vi ut vårt fjärrvärmenät till nya områden och reinvesterar kontinuerligt i vårt befintliga nät.

Så här går det till när vi utför arbeten på vårt fjärrvärmenät:

Vanliga frågor och svar