Så får du fjärrvärme till huset

Steg för steg

Vi beskriver de olika stegen till att bli fjärrvärmekund hos oss, så du vet vad en fjärrvärmeanslutning skulle innebära för dig. 

Vem som ansvarar för vad under anslutningen får du också reda på här.

Steg 1 – Intresseanmälan och platsbesök

Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontrollerar vi möjligheten till fjärrvärme på platsen. Därefter kontaktar Vattenfalls projektledare dig för att boka ett platsbesök där ni gemensamt går igenom förutsättningarna och du får möjlighet att ställa frågor. Det finns möjlighet till ROT-­avdrag på arbetet som sker innanför tomtgräns.

Steg 2 – Offert, avtalsförslag och beställning

Efter platsbesöket skickar vi en offert med ett avtalsförslag. I avtalsförslaget står anslutningsavgiften – kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet – och de villkor, krav och förutsättningar som gäller för den nya anslutningen. Där hittar du också de uppgifter som krävs om dig som kund och oss som leverantör. När vi har fått det underskrivna avtalet sätter vi igång arbetet så som vi kommit överens om.

Steg 3 – Grävning

Innan grävningen påbörjas markerar vi var befintliga ledningar och rör för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. Vår entreprenör gräver upp ett schakt i gatan och på tomten för fjärrvärmerören. På tomtmarken brukar grävningen bli omkring 40-60 cm djupt. Fjärrvärmerören läggs i schaktet och svetsas ihop. Avstängningsventilerna monteras i anslutning till husvägg.

Steg 4 – Återställning

Efter avslutat rörarbete fyller vi igen schaktet i gatan och på din tomt. Du sköter själv platssättning och finplantering av tomten, vilket innebär att lägga matjord och så gräs för att återställa gräsmattan och planteringarna. Vattenfall tillhandahåller jord och gräsfrö.

Steg 5 – Montering av värmeväxlare

Har du även beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår förutom själva fjärrvärmeväxlaren även montering och primäranslutning av den, det vill säga att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att vi som leverantör eller du som kund monterar fjärrvärmeväxlaren monteras även mätaren. Under arbetets gång får du räkna med att vara utan värme och varmvatten cirka en dag. 

Om du som kund installerar fjärrvärmeväxlaren själv, måste du kontakta oss i god tid innan du installerar värmeväxlaren. Detta är för att vi skall veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi måste också komma ut och montera mätaren.

Steg 6 – Besiktning och information

När allt är klart, visar vi dig hur den nya värmeväxlaren fungerar. Samtidigt gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete.

Steg 7 – Varmt välkommen som fjärrvärmekund!

Vi hoppas att du ska bli nöjd med oss som din fjärrvärmeleverantör. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 020-36 00 36 eller e-post: kundservice@vattenfall.com

 

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

 Återvinning av energi ur avfall ger fjärrvärme till motsvarande 950000 villor.