Frågor och svar om Fjärrvärmeavbrott

 

Välj ämne:
  • Fjärrvärmeavbrott

För att garantera en trygg leverans av fjärrvärme krävs det att vi utför underhållsarbete. Under arbetet stänger vi av vissa delar av fjärrvärmenätet.

Misstänker du problem med fin fjärrvärmeleverans i fastigheten råder vi dig att se över din fjärrvärmecentral. Visar det sig att avbrottet beror på utebliven fjärrvärmeleverans tar vi på kundservice gärna emot din felanmälan på nummer 020-82 58 58.

När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt varför temperaturen i fastigheten inte bör påverkas så mycket. Tänk däremot på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under avbrott.

Du kan genom att klicka dig fram på vår avbrottskarta se om just din gata är påverkad av ett fjärrvärmeavbrott. Sortera genom att välja ”Planerade avbrott" eller ”Oplanerade avbrott”. Finns din gata med på kartan över avbrott finner du en förklaring till fjärrvärmeavbrottet.

Misstänker du att vi inte fått in anmälan om ett avbrott önskar vi att du kontaktar vår kundservice på 020–82 58 58.

Om avbrottet skulle visa sig ta lite längre tid kan det vara bra att ha varma kläder, filtar, värmeljus och sovsäckar till hands.

Troligtvis är det ett avbrott i fjärrvärmenätet. När det gäller planerade avbrott informerar vi våra kunder och fastighetsägare i god tid innan. Hemsidan uppdateras med både planerade och oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen, (oplanerade publiceras endast under kontorstid). 
Aktuella fjärrvärmeavbrott