Avbrott

För att säkra en trygg leverans av värme och varmvatten till dig, måste vi ibland genomföra underhållsarbete. Inför planerade avbrott meddelar vi berörda kunder i god tid. Information sker via brev, anslag samt här på hemsidan. Fjärrvärme är driftsäkert och oplanerade avbrott är mycket ovanliga.

Visste du…

Att du kan få information via sms och/eller e-post vid fjärrvärmeavbrott? För att aktivera avbrottsprenumerationen behöver du registrera dina kontaktuppgifter på Mina sidor.

Aktuella fjärrvärmeavbrott


Kartan visar pågående avbrott för samtliga fjärrvärmeorter. För att se planerade avbrott klicka på skiftnyckelsymbolen längst ner på kartan och välj "planerade" i vyn som kommer upp. Planerade avbrott visas 14 dagar framåt. 


Vad påverkas under ett avbrott?

Under ett fjärrvärmeavbrott påverkas värmen och varmvattnet. Kallvattenleveransen påverkas inte. Under ett kortare avbrott påverkas inte temperaturen i huset så mycket, men tänk på att inte ha öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt. Du kan troligtvis använda diskmaskin och tvättmaskin. De har eget uppvärmningssystem för vatten och påverkas därför inte.

Felanmälan

Misstänker du att något är fel med fjärrvärmen? Kontrollera i första hand fastighetens fjärrvärmecentral och övriga berörda system. Om du inte kan göra det själv, kontakta din fastighetsägare eller ansvarig i bostadsrättsföreningen. Ofta beror avbrott på ett fel i fastighetens egen fjärrvärmecentral och då är det fastighetsägaren som är ansvarig för eventuell åtgärd. 

Vid planerade avbrott meddelar vi fastighetsägaren i god tid innan avbrottet. Vid ett akut eller oplanerat avbrott informeras fastighetsägaren så fort det är möjligt.

Vid fel i fjärrvärmeleveransen, ring oss på  020-82 40 40.

Arbete på fjärrvärmenätet: steg för steg

Är du nyfiken hur det går till när vi utför arbeten på vårt fjärrvärmenät? Undrar du varför vi ibland gräver upp samma grop två gånger?
Här beskriver vi vårt arbete steg-för-steg

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Sverige skulle behöva importera fyra miljoner kubikmeter olja för att ersätta fjärrvärmen varje år.