Vanliga frågor och svar om MittPris

MittPris är ett avtal med ett medelpris på el som våra experter köper in under sex månader, juni-november. Den stora fördelen är att elpriset är fast under 1 år, och du slipper risken att binda elpriset vid fel tidpunkt när priset kanske är som högst. Avtalet rullar vidare med ett år i taget. Du väljer själv om du vill fortsätta när vi hör av oss inför varje ny inköpsperiod.

Vi har köpt fast pris 1 år avseende 2016 i lika stor andel varje dag, baserat på din beräknade förbrukning. Inköpen har gjorts under 130 vardagar under perioden juni-november. Så vi köpte en 130-del varje handelsdag.

Vi kan inte i förväg veta när priset blir lågt och när det blir högt. Det är många faktorer som påverkar elpriset och en av de viktigaste för svenska elpriset är vädret. Osäkerheten i väderprognoser och alla andra faktorer som påverkar gör att det är svårt att förutsäga hur priset rör sig.

Elpriset styrs av många olika faktorer. Genom att köpa in elen över en längre period blir priset ett medelpris. Risken minskar för att du ska behöva teckna ditt elavtal vid en pristopp.

Vi kommer att höra av oss till dig i mars inför att den nya inköpsperioden för MittPris 2017 startar. Vill du då inte fortsätta med MittPris under 2017 meddelar du oss detta senast 30 april 2016.

Enklast uppdaterar du din e-postadress på Mina sidor under fliken Mina uppgifter. Du loggar in med kundnummer och pinkod som du hittar i e-posten från oss eller uppe till höger på fakturan.

Då all kommunikation kring MittPris sker via e-post är det viktigt att vi har din korrekta e-postadress.