Energiskatter i Sverige

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Skattesatsen beror på var i landet elen används. Dessutom har viss företagsverksamhet rätt till ännu lägre skatt. 

Seitevare damm vattekraftverk

Energiskatt på el 2016

 • Den energiskatt de flesta i Sverige betalar är 36,50 öre/kWh (29,2 öre/kWh exklusive moms).
 • I vissa kommuner i norra Sverige är energiskatten reducerad och är 24,12 öre/kWh (19,3 öre/kWh exklusive moms).
 • För el som används i industriell verksamhet vid tillverkningsprocess eller vid yrkesmässig växthusodling är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.
 • För landström till fartyg inom sjöfarten, bruttodräktighet min 400, min 380 Volt är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.

Kommuner med lägre skattesats

I följande län och kommuner är energiskatten lägre:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Skattereduktion

Har du ett företag som är verksamt inom industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling? Ladda ned blanketten nedan, fyll i och skicka den till oss så kan du få lägre energiskattesats.

Blankett för ansökan om reducerad energiskatt

Bilaga för ansökan om reducerad energiskatt - vidareleverans