Elmarknad och elproduktion

Den el vi levererar till Sveriges hushåll och företag kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft. Se vilka elavtal vi rekommenderar just nu och läs om hur elmarknaden fungerar.

Laxede vattenkraftverk

Elmarknaden just nu

29 augusti – Dubbelt så höga elpriser i sommar

Den här sommaren har det rörliga elpriset varit betydligt högre än förra sommaren. I juli var elbörsens medelpris för Stockholm mer än tre gånger högre än för ett år sedan, och priset för augusti ser ut att bli nästan dubbelt så högt som förra året.

Den främsta förklaringen till prisskillnaderna är att förra året var extremt nederbördsrikt såväl under vintern, våren och sommaren, medan det i år har varit betydligt torrare.
Läs mer om nuläget på elmarknaden och vilka elavtal vi rekommenderar

Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Priset på el från producenterna sätts på den nordiska elbörsen NordPool (spotmarknaden).

Du kan välja elhandelsföretag…

1996 försvann monopolet och elmarknaden blev avreglerad. Det betyder att du kan välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Därmed kan du påverka elpriset för din elleverans.

… men inte elnätsföretag

Monopolet på ledningar och kablar, det vill säga infrastrukturen försvann inte. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar så att priserna inte blir oskäliga.

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare.