Elavtal med tidstariff

Har du Vattenfall som elnätsföretag och en årsförbrukning som överstiger 10 000 kWh? Då kan ett elavtal med tidstariff vara ett bra val. Tidstariff innebär att du betalar olika elpris under olika delar av dygnet och året och kan använda elen när den är billigast.

Elavtal med tidstariff är uppdelad i högpristid och lågpristid. Avtalet passar dig med normal eller låg andel av din elförbrukning under högpristid.

  • Högpristid är november-mars, måndag-fredag kl. 06 till 22
  • Lågpristid är övrig tid 

Du kan sänka din totala elkostnad genom att styra din elanvändning till lågpristider. Exempelvis kan du tvätta på kvällar efter klockan 22 eller på helger när elpriset normalt är lägre.

Är du intresserad av tidstariff?

Kontakta kundservice på 020-82 00 00, vardagar 8-18 så hjälper de dig.